Consells per a protegir l’habitatge quan està desocupada.

Arribant aquesta època de l’any, molts habitatges comencen a estar desocupades per motiu de les vacances. És el moment de pensar de quina manera podem protegir-nos davant els robatoris que aprofitant la nostra absència, els lladres fan “el seu agost”.

Els indiquem alguns consells que pensem poden ser d’utilitat:

• Comprovar que les portes i finestres estan ben tancades.
• La porta sempre tancada amb clau. Les màximes voltes possibles.
• Procuri tenir una porta blindada. Si no és així, que tingui dos punts de tancament i que no existeixi buit entre la porta i el sòl. Reforçar les frontisses amb pivots d’acer i angles metàl·lics per a impedir fer alçaprem.
• Si instal·la dispositius electrònics, estarà més protegit.
• Mai amagui les claus en tests, bústies, estora, etc.
• Les persianes mai totalment tancades.
• Fora del nucli urbà, una bona il·luminació exterior ajudarà la prevenció.
• No dormir amb les finestres obertes si no es compta amb mesures de seguretat.
• En absències no gaire prolongades, deixi roba estesa.
• No desconnecti l’electricitat íntegrament. Mantingui el timbre connectat.
• No deixi diners ni joies en el domicili.
• A les terrasses sense tancament no deixi objectes de valor.
• Anoti els números de sèrie d’aparells electrònics, electrodomèstics, etc.
• Fotografiï les joies i objectes valuosos.
• No comenti l’absència a desconeguts, ni en les xarxes socials, ni amb missatges al contestador.
• En absències prolongades, demani al veí col·laboració (recollir correspondència de la bústia, comprovar que no hi hagi hagut cap incidència, encendre alguna llum, etc.) Deixi-li el telèfon de contacte per a alguna emergència.
• No obri el porter automàtic a desconeguts. Qualsevol accés de persones o operaris de servei han d’anar prou acreditats.
• Si té empleats de servei que ja no ho són, canviï el bombí del pany.
• Als pàrquings, esperar que la porta es tanqui totalment.
• No concerti cites a casa amb persones desconegudes i que no es puguin identificar fàcilment.
• Davant marques sospitoses en portes, portals, vehicles sospitosos, etc. avisi a la policia.
• Propietat nova, amb anteriors propietaris/inquilins, sempre canviar el bombí del pany.
• Abans d’abandonar l’habitatge, comprovi la presència de persones que no li inspirin confiança. Anoti les dades de les persones i/o vehicles que ronden pels voltants.
• És convenient tenir una assegurança tant de l’habitatge con de les pertinences.

Recordi, en cas de robatori cal tenir present aquestes indicacions:

• Mantingui la calma i no toqui ni mogui res que hagi estat manipulat pels lladres.
• Avisi a la policia.
• A l’hora de formular la denúncia present el màxim de dades (documents, fotografies, dades, etc.) dels objectes robats.
• Sol·liciti sempre justificant de la presentació de la denúncia.

Esperem contribuir al fet que tinguin unes bones vacances!

AB Seguridad

Terrassa, 17 de juliol de 2019

Articles Recents