A AB Seguridad som especialistes en la protecció de persones i els seus béns. Els nostres clients se senten segurs perquè oferim un servei integral, que inclou la realització de qualsevol projecte de seguretat, protecció contra incendi, sistemes antiintrusió,  càmeres de vigilància(CCTV), control d’accessos i presència, i serveis especials relacionats amb la seguretat de persones, béns i pertinences.

També realitzem el manteniment de les instal·lacions de seguretat anteriorment indicades.

La seguretat de les persones, els seus béns i pertinences requereixen sempre projectes personalitzats i en moltes ocasions són necessàries instal·lacions de protecció mixta, sempre subjectes a un pla d’actuació adequat a cada cas. Ens encarreguem de realitzar l’estudi d’enginyeria que permeti analitzar les característiques de cada zona a protegir i estableixi les necessitats de cada client, assessorant des de la fase inicial del projecte, subministrament i implantació de sistemes fins al manteniment dels mateixos.

Per a nosaltres, els projectes de seguretat són imprescindibles en qualsevol situació la finalitat de la qual sigui la protecció d’una nau industrial, un hotel, un càmping, un edifici d’oficines o qualsevol espai que requereixi múltiples solucions tecnològiques.

La protecció contra incendi és clau i molt important per a la seguretat de qualsevol comerç, indústria i institució. Les diferents solucions per a l’obtenció d’una òptima protecció contra un incendi farà necessària la intervenció d’un professional que assessori no per només complir la normativa, sinó per garantir l’èxit davant qualsevol imprevist d’aquesta índole.

Els sistemes antiintrusió són necessaris per garantir la seguretat de les persones i els béns en llars, comerços, indústries i institucions. Les alarmes associades a diferents sensors que utilitzen multitud de tecnologies, detecten qualsevol intent d’intrusió i comunica aquesta situació a la Central Receptora d’Alarmes. La comunicació es realitza mitjançant TCP/IP, GPRS, RTC o la combinació de diversos sistemes per garantir la recepció dels diferents senyals. Aquest sistema antiintrusió pot combinar-se amb un sistema de CCTV (circuit tancat de televisió).

Els sistemes de càmeres de vigilància (CCTV) es coneixen com a circuits tancats de televisió, que com ja hem esmentat, poden connectar-se si es desitja, a una Central Receptora d’Alarmes, de forma associada a altres sistemes, obtenint no només una òptima protecció contra el robatori i la intrusió, sinó també la protecció de tot el personal en les instal·lacions de l’empresa.

Amb el control d’accessos i presència es cobreix l’objectiu de garantir la seguretat d’accés a edificis sencers o a zones restringides, permetent controlar a tot moment qui i quan accedeixen a aquests espais o facilitant permisos temporals d’accés.

I no menys important és el manteniment  de totes les instal·lacions per garantir l’eficàcia davant una circumstància adversa.

Els serveis especials complementaran el pla integral de protecció. Central d’alarmes, sala de custòdia, formació, custòdia de claus, vigilància amb i sense armes, logística, consultoria, control de falsificació, cerca dispositius espies, enginyeria de la seguretat, peritatges, plans d’autoprotecció, registre de LOPD, seguretat informació corporativa, recerques, IT seguretat, etc.

Si el que està buscant en una empresa de seguretat per protegir la seva indústria o institució, que li ofereixi un assessorament professional i un servei integral d’acord amb les seves necessitats, AB Seguridad és la solució, pot posar-se en contacte amb nosaltres emplenant el qüestionari o si ho prefereix, truqui’ns al telèfon 932936673 on li atendrem personalment.

Estem a la seva disposició!