RIPCI. Annex I

RIPCI. Annex I

A AB Seguridad, seguim amb l’anàlisi del Nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RIPCI).

En aquest article comentarem els canvis que fan referència a l’Annex I en relació a les característiques i instal·lació dels sistemes de P.C.I (Protecció Contra Incendi), plasmat en dues seccions, sent la primera la que fa referència a la protecció activa.

  • Detecció i alarma d’incendis: Normativa pel que fa a disseny i instal·lació, indicant distàncies d’instal·lació de polsadors, seguint les vies d’evacuació, nivells sonors i lluminosos dels sistemes d’avís d’alarma, entre altres.
  • Proveïment d’aigua: Defineix les característiques generals que ha de tenir i estipula que ha de complir la norma UNE 23500. En tema d’hidrants, regula les característiques de disseny de la instal·lació i el tipus d’hidrant (columna o sota terra). A més també indica la ubicació dels mateixos i cabals mínims a subministrar.
  • Extintors d’incendi: Defineix extintors i les seves característiques, ubicació (altura, distàncies entre els mateixos), senyalització i idoneïtat dels mateixos en funció de la classe de foc que protegeixin i inclou als generadors d’aerosols com a extintors sempre que s’adeqüin a la normativa sobre extintors.
  • Boques d’incendi equipades (BIES): Com en els casos anteriors, especifica les característiques de les mateixes i de les instal·lacions de canonades. Distingeix entre bies de 25 Ø mm i de 45 Ø mm, i exigeix cabals mínims. Admet mànegues de 25 Ø amb una longitud de 30 metres. Són necessàries proves de pressió per legalitzar les instal·lacions d’aquestes.
  • Sistemes de columna seca: Explica que són sistemes de proveïment d’aigua d’ús exclusiu de bombers, amb tipus de sortides (diàmetres), vàlvules de seccionament i quantitat d’elements en funció del nombre de plantes i la seva altura.
  • Sistemes de ruixadors automàtics i aigua polvoritzada: Nomena les parts en què es divideixen aquestes instal·lacions, i remitent a les normatives vigents per al seu disseny i instal·lació.
  • Sistemes d’aigua nebulitzada: Demana que estiguin connectats a un subministrament d’aigua garantit, i que siguin capaces de nebulitzar l’aigua en la seva descàrrega; a més els refereix a normativa vigent.
  • Sistemes fixos d’extinció per escuma i pols seca: Defineix els seus components, disseny d’instal·lació i els justifica amb normativa vigent.
  • Sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos: Explica els requisits del sistema de detecció automàtica o mitjançant activació manual. S’ha de calcular concentracions de disseny, en funció del risc a protegir i la capacitat de les ampolles. Indica a més, que aquests sistemes solament seran utilitzables quan s’asseguri la integritat o l’evacuació del personal abans de la descàrrega de l’agent extintor. Com sempre defineix les característiques de les instal·lacions i la seva justificació normativa. Inclou els sistemes d’extinció mitjançant aerosols condensats i els sistemes de control de fum i calor, fent una definició d’aquests últims en funció de tipus de sistemes. Aquest últim punt requereix una esmena especial que es tractarà en un proper article.
  • S’inclouen a més també com a novetat les mantes ignífugues, l’enllumenat d’emergència i els sistemes de senyalització (equips contra incendis, evacuació, etc.), les seves característiques i les seves condicions de luminescència.

AB Seguridad

Terrassa, 2 de novembre de 2017

Quizás te interese...

Contacte con nosotros para obtener más información sobre nuestros servicios

Información de contacto

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies