Conclusions nou RIPCI

Conclusions nou RIPCI

Amb l’entrada en vigor el desembre passat del nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendi (RIPCI),  s’han introduït canvis i millores en relació al derogat Reial decret que era de l’any 1993.

Hem extret les principals conclusions de la nova llei:

 • Empresa instal·ladora
  • Els projectes o documents tècnics han d’anar signats per un enginyer.
  • Es disposarà d’un segur de R.C d’un mínim de 800.000 €, encara quan la responsabilitat no es limitarà a aquesta quantitat.
  • Tant per a la instal·ladora com para mantenidora, la seva habilitació serà per a tot el territori nacional.
  • En finalitzar les instal·lacions, s’haurà de facilitar les instruccions d’ús i el programa de manteniments al titular de la instal·lació, així com a l’adreça tècnica.
  • Les mantenidores d’extintors hauran de complir la norma UNEIX 23120.
 • Instal·lacions i característiques
  • Els sistemes d’enllumenat d’emergència hauran de complir el R.D 842/2002.
  • Hauran de disposar del corresponent certificat i de contracte de manteniment obligatori.
  • Als edificis als quals sigui aplicable el “Codi Tècnic d’Edificació”, Seguretat en cas d’incendi (SI), les instal·lacions s’atindran al que es disposa en el mateix.
  • Polsadors col·locats entre 80 cm i 120 cm i senyalitzats.
  • Sirenes òptic-acústiques, sempre que el nivell sonor on ha de ser percebuda superi els 60DBa o quan els ocupants siguin sords o portin protecció auditiva. Hauran de ser tantes que puguin ser percebudes en l’àmbit del sector on estiguin instal·lades. (Norma 15 DBa per sobre del nivell sonor)
  • Extintors col·locats entre 80 cm i 120 cm.
  • BIE, pressió de prova d’estanquitat a 10 Kg/cm2
  • Disseny de BIE, ràdio d’acció igual a metres de mànega + 5 metres i sempre considerant una via d’evacuació.
 • Inspeccions periòdiques i manteniment:
  • Almenys cada deu anys, els titulars de les instal·lacions de protecció contra incendis, hauran de sol·licitar a un organisme de control acreditat, la inspecció de les seves instal·lacions, avaluant el compliment de la legislació aplicable.
  • Queden excloses d’aquesta obligació els usos següents a condició que no conflueixin zones o locals de reg alt:
   • Habitatge residencial
   • Administratiu superfície < 2000 m2
   • Docent amb superfície < 2000 m2
   • Comercial amb superfície < 500 m2
   • Publica concurrència < 500 m2
   • Aparcament < 500 m2
  • Els equips i sistemes de protecció activa contra incendis, així com els sistemes de senyalització luminescent estan sotmesos a les especificacions de les taules I, II i III que s’adjunten en aquest document. Veure aquí
  • Per al seguiment dels programes de manteniment, s’hauran d’elaborar unes actes segons norma UNEIX 23580 i que contindran almenys la informació especificada en aquest reglament.
  • Les empreses mantenidores de sistemes fixos que continguin gasos fluorats d’efecte hivernacle, contemplats en el reglament CE 517/2014, hauran de complir per a les operacions de control de fugides, reciclat, regeneració o destrucció d’aquests, l’establert en aquest reglament.
  • Les plaques de senyalització hauran de portar una identificació de nombre de lot de fabricació.
 • Primera inspecció de les instal·lacions existents.
  • Amb menys de 10 anys, hauran de passar la primera inspecció al cap de 10 anys de la seva posada en servei.
  • Amb més de 10 anys, hauran de passar la primera inspecció en:
   • Major de 20 anys, en el termini d’1 any.
   • Major de 15 anys, en el termini de 2 anys.
   • Major de 10 anys, en el termini de 3 anys.
 • Acreditació personal empreses instal·ladores/mantenidores.
  • 1 Responsable Tècnic en possessió de títol universitari d’escoles tècniques.
  • Personal contractat qualificat per a cadascun dels sistemes pel que estan habilitades i disposarà de Certificació Acreditativa de la Qualificació.

Esperem que siguin d’utilitat les conclusions. Si té algun dubte, pot posar-se en contacte emplenant un formulari o trucant-nos al telèfon 932936673  on li atendrem personalment.

AB Seguridad

Terrassa, 22 de febrer de 2018

Quizás te interese...

Contacte con nosotros para obtener más información sobre nuestros servicios

Información de contacto

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies