RIPCI. Annex II

En aquest article desenvoluparem l’annex II, que ens parla del manteniment dels sistemes contraincendis.

El primer que indica és que els manteniments d’equips cal realitzar-los seguint les taules annexes que es troben a la normativa, on s’inclouen a més el manteniment de la senyalització tant d’equips com d’evacuació. S’estableix que s’hauran de redactar actes del manteniment realitzat i estipula la mínima informació que ha de figurar i que hauran de ser signades pel client i guardades com a mínim durant 5 anys per l’empresa mantenidora.

En els casos de les taules I i III, les actuacions les poden fer personal autoritzat del fabricador, empresa mantenidora o ben personal del titular de la instal·lació (sense estar habilitat ) i en l’aplicació de la taula II, només personal habilitat (fabricadora, empresa mantenidora o personal habilitat del titular i únicament per a les seves pròpies instal·lacions).

En les taules I i III, es distingeix i amplien els sistemes de detecció d’incendi entre diverses parts diferenciades (fonts d’alimentació, activació manual d’alarma, transmissió d’alarma, detecció) i s’inclouen els sistemes de control de fum i calor a més dels sistemes de proveïment d’aigua contra incendis. S’amplien i actualitzen les intervencions mínimes.

Ens cita la taula II, el manteniment mínim anual i quinquennal (cada 5 anys), especificant la vida útil d’alguns equips (detectors d’incendi, mànegues d’incendi) segons dades de fabricant i en defecte d’això la indica. Sempre es fa referència a l’indicat en taules o remitent a normativa UNE, exigint sempre garantir el funcionament dels equips. A la taula III ens parla específicament de la senyalització dels sistemes.

I com a final, en l’annex III ens informa de la qualificació dels operaris per realitzar les actuacions i de la necessitat de tenir contractat un tècnic amb formació universitària.

AB Seguridad esperem que hagi estat d’utilitat aquesta informació. Si té algun dubte, pot posar-se en contacte emplenant el present qüestionari o bé trucant-nos al telèfon 932936673.

AB Seguridad

Terrassa, 18 de desembre de 2017

Articles Recents