Nova normativa de control de presència a les empreses.

Aquest pròxim any 2017 ens presentarà una novetat important en relació al control de les hores treballades per un empleat. Fins ara, existia l’obligatorietat de comptabilitzar les hores treballades de tots els contractes a temps parcial (segons Real Decreto Lley 16/2013), però des de fa ja mesos, Inspecció de Treball està sol·licitant a totes les empreses que visita, el control del personal també als de jornada completa.

La documentació que està requerint Inspecció de Treball és:

• Les hores treballades per cada empleat, amb registre dia a dia.
• Les jornades/hores realitzades per cada treballador, mes a mes.
• Còpia lliurada amb la nòmina on s’especifiqui el seguiment de les hores.
• Arxiu on es guardi tota la informació dels últims 4 anys.

Davant aquesta situació, les empreses han d’implementar mecanismes de control i seguiment de totes les hores treballades pels seus empleats per facilitar a tot moment la informació als mateixos i davant qualsevol inspecció de treball que pugui rebre.

AB Seguridad tenim la solució amb els nostres sistemes de control de presència, amb les últimes tecnologies de control.

Podem facilitar-li un pressupost sense compromís emplenant el present qüestionari o si ho prefereix, pot cridar-nos al telèfon 93 293 66 73 on li atendrem personalment.

AB Seguridad

Terrassa, 29 de desembre de 2016

Més informació:

Articles Recents