Fes que la teva casa sigui segura

La seguretat s’està convertint en un tema de molta actualitat i la que fa referència a la nostra llar és una part important d’aquesta. Viure en una casa segura i que protegeixi a la nostra família i al mateix temps la nostra propietat, està cada vegada més valorada.

Però, en què consisteix un sistema de seguretat per a la llar?

Principalment és l’ús de la tecnologia (hardware i software) i les barreres arquitectòniques adequades per a assegurar que les entrades a l’habitatge estan protegides i així garantir que les persones i les seves pertinences estan fora de perill.

I què ha d’incorporar també un sistema de seguretat per a la llar?

El sistema ha d’estar ben dissenyat i realitzar un manteniment periòdic. Sense aquests requisits, la nostra seguretat pot fallar i propiciar errors de falses alarmes, deixar de funcionar, etc.

Components per a una bona seguretat:

 • Avaluació de riscos i entorn de l’immoble a protegir.
 • Panell de control que controla sensors i alarmes en cada punt d’accés.
 • Sensors de portes i finestres.
 • Sensors de moviments interiors i exteriors.
 • Càmeres de seguretat.
 • Analítiques de vídeo proporcionant intel·ligència artificial (IA) a les càmeres.
 • Avisadors acústics i/o lluminosos.
 • Sistema de connexió a central d’alarma receptora amb doble via de comunicació.
 • Sistemes físics de protecció (portes, finestres, panys, etc.).

Cada espai a protegir és diferent, per la qual cosa serà necessari el corresponent projecte de seguretat per a garantir que les mesures incorporades siguin les adequades per a assegurar-nos de la màxima protecció i eficàcia.

Com funciona el sistema d’alarma per a l’habitatge?

Realitzant la corresponent avaluació de riscos i l’adequat disseny del sistema per a minimitzar-los, la idea és realitzar anells perimetrals de seguretat des de l’exterior cap a l’interior de l’habitatge, on s’instal·laran mesures físiques i tecnològiques adequades i que treballaran en conjunt per a assegurar la detecció de la intrusió i maximitzar el temps disponible de resposta davant aquest acte delictiu.

Com a concepte bàsic, en cada punt possible d’accés s’associarà a sensors i/o càmeres que en el moment de la intrusió activin el protocol de detecció d’intrusió (enviament de senyals a CRA -Central Receptora Alarmes-, activació de sirenes per a cridar l’atenció de l’intrús i que aquest desisteixi del seu propòsit i al mateix temps alertar al propietari de l’habitatge, accionar enllumenat sorprenent, etc.). El sistema permet adequar el nivell de protecció per zones, temps, etc.

 • El panell de control possibilita connectar i desconnectar sensors determinats, canviar codis d’accés i configurar diferents nivells de protecció, com a “absent”, “a casa”, etc.
 • Els sensors són els encarregats d’enviar el senyal al panell de control si la porta o finestra ha estat forçada (trencat el vidre per exemple).
 • Els sensors de moviment tant d’interior com d’exterior, controlen l’àrea a protegir i avisa al panell de qualsevol moviment. Pot destriar moviments diferents (animals, vehicles i persones).
 • Les cambres identifiquen a l’intrús i poden ser determinants per a la policia a l’hora d’esbrinar qui va realitzar la intrusió i a més, dotades de IA mitjançant analítica, poden actuar com a detecció precoç de la intrusió.
 • Les sirenes o alarmes són un element imprescindible per a espantar a l’intrús i alertar a les persones que estan en l’habitatge i als veïns.
 • Els cartells i rètols avisant l’existència d’alarma serveix com a dissuasius.
 • Les mesures físiques faran que la intrusió sigui més lenta i dificultosa, per la qual cosa actua també com a efecte dissuasiu i de protecció.

El panell de control es pot connectar a aplicacions mòbils de manera que des del dispositiu es puguin controlar qualsevol acció o canvi del sistema d’alarma, fins i tot podent accedir a visualitzar en directe cadascuna de les càmeres.

Protegir l’habitatge adequadament requereix la intervenció de professionals per a evitar errors de configuració, d’instal·lació, etc.

En AB Seguridad podem realitzar el teu projecte de seguretat, instal·lació i manteniment de la tecnologia més segura i eficient adaptada a les teves necessitats exclusives. Posa’t en contacte amb nosaltres emplenat el qüestionari de contacte o trucant al telèfon 932936673 on t’atendrem personalment.

Evita els ensurts!

AB Seguridad
Terrassa, 20 d’octubre de 2020

Articles Recents