Nova moratòria per a actualitzar el sistema d’alarma

A l’agost del 2011 va entrar en vigor l’Orde INT/316/2011, sobre funcionament dels sistemes d’alarma en l’àmbit de la seguretat privada publicada en el BOE, per a regular els requisits quant a qualitat de material, revisió, etc., que havien de tenir a partir d’aquest moment els sistemes d’alarmes, sent obligatòria la instal·lació d’equips homologats, complint així amb la Norma UNE-EN 50131-1 i concordants.

En aquesta normativa s’establia una moratòria per a adaptar els sistemes existents a la nova normativa. En el cas de sistemes connectats a Central Receptora d’Alarmes (CRA), passar a Grau 2 com a mínim, i en establiments obligats a disposar de mesures de seguretat, a Grau 3 com a mínim.

La citada normativa indicava uns terminis màxims per a migrar els sistemes a les noves exigències, així com exigia que determinats establiments estiguessin obligats a incorporar sistemes de seguretat. Amb la crisi econòmica posterior a la publicació de les normatives, va haver de ser necessari modificar els terminis establerts, per la qual cosa es va redactar la següent Ordre

Orde INT/1504/2013, de 30 de juliol, per la qual es modifica les següents normatives:

 • Orde INT/314/2011, d’1 de febrer, sobre empreses de seguretat privada.
 • Orde INT/316/2011, d’1 de febrer, sobre funcionament dels sistemes d’alarma en l’àmbit de la seguretat privada.
 • Orde INT/317/2011, d’1 de febrer, sobre mesures de seguretat privada, i per la qual s’estableixen les regles d’exigibilitat de Normes UNE o UNE-EN en l’àmbit de la seguretat privada.

En aquesta ordre s’establia una moratòria per a adaptar-se a les exigències normatives de grau.

La indicada moratòria finalitza a l’agost de 2021 (nova data 31 desembre 2023), 10 anys després de la publicació de la normativa que imposava la migració de sistemes. Per a aquesta data, tots els sistemes connectats a CRA han de ser Grau 2 mínim, o Grau 3 en els establiments obligats a disposar de mesures de seguretat, i en cas de no complir amb aquesta premissa, podran desconnectar-se aquestes instal·lacions de la CRA.

A manera informativa, la Norma UNE estableix quatre graus de seguretat en funció del risc:

 • Grau 1: sota risc.
  • Sistemes dotats senyalització acústica que no estiguin connectats a central d’alarmes o a un centre de control.
 • Grau 2: risc baix o mitjà.
  • Habitatges o petits establiments, comerços i indústries en general que pretenguin connectar-se a una central d’alarma o centre de control.
 • Grau 3: risc mig/alt.
  • Establiments obligats a disposar de mesures de seguretat, així com altres instal·lacions comercials o industrials a les quals per la seva activitat o altres circumstàncies se’ls exigeixi disposar de connexió a central d’alarmes o, si escau, a un centre de control.
 • Grau 4: alt risc.
  • Per a infraestructures crítiques, instal·lacions militars, establiments que emmagatzemen material explosiu reglamentat, i empreses de seguretat de dipòsit d’efectiu, valors, metalls preciosos, matèries perilloses o explosius, requerides, o no, de connexió amb central d’alarmes o centres de control.

Per tant i detalladament, els establiments obligats a instal·lar els sistemes de grau 3 són:

 • Joieries.
 • Museus (galeries d’art, botigues d’antiguitats).
 • Estacions de servei i unitats de subministrament de combustible i carburants.
 • Administracions de loteria i despatxos d’apostes mútues.
 • Sales de bingo (més de 150 jugadors) i salons de màquines de joc (més de 75 màquines de joc).
 • Empreses de seguretat.

En el cas d’haver finalitzat la moratòria (agost 2021) i no s’haurien realitzats els canvis per a adaptar-se a la normativa, la central receptora haurà de desconnectar els equips al seu servei.

Posa’t en contacte amb nosaltres si necessites adaptar-te a la nova normativa. Pots emplenar el nostre qüestionari o telefonar-nos al telèfon 93 293 66 73.

AB Seguridad

Terrassa, 16 de setembre de 2020

Articles Recents